NHÓM NGÀNH VIỆT NAM HỌC

Tiếng việt và Văn hóa Việt Nam

- Hệ đại học chính quy-Thời gian:4 năm-133 tín chỉ-Chương trình đào tạo

- Hệ Thạc sĩ-Thời gian:1.5 năm - 60 tín chỉ-Chương trình đào tạo

- Nghề nghiệp: Biên - phiên dịch tiếng Việt trong các cơ quan ngoại giao…

Hướng dẫn viên du lịch, Chuyên viên tại các tổ chức kinh tế.

 

Xem thêm

Truyền thông văn hóa

- Hệ đại học chính quy-Thời gian:4 năm-133 tín chỉ-Chương trình đào tạo

- Hệ Thạc sĩ-Thời gian:1.5 năm - 60 tín chỉ-Chương trình đào tạo

- Nghề nghiệp: Chuyên viên, quản lý, tổ chức sự kiện tại các cơ sở doanh nghiệp, nhà nước ( hội nghị, hội thảo, triển lãm, lễ kỉ niệm,…)

Xem thêm

Hướng dẫn viên du lịch cho SV nước ngoài

- Hệ đại học chính quy-Thời gian:2.5 năm-Chương trình đào tạo

- Hệ Thạc sĩ-Thời gian:1.5 năm - 60 tín chỉ-Chương trình đào tạo

- Nghề nghiệp: Hướng dẫn viên Quốc tế và nội địa; thuyết minh viên tại các khu du lịch, quảng bá và xúc tiến du lịch.


Xem thêm

Hướng dẫn du lịch dành cho sinh viên Việt Nam

- Hệ đại học chính quy-Thời gian:4 năm-133 tín chỉ-Chương trình đào tạo

- Hệ Thạc sĩ-Thời gian:1.5 năm - 60 tín chỉ-Chương trình đào tạo

- Nghề nghiệp: Hướng dẫn viên quốc tế hoặc hướng dẫn viên nội địa, thuyết minh viên tại các điểm du lịch hoặc trưởng đoàn du lịch.


 

Xem thêm

Ngành Văn hóa du lịch

- Hệ đại học chính quy-Thời gian:4 năm- 133 tín chỉ-Chương trình đào tạo

- Hệ Thạc sĩ-Thời gian:1.5 năm - 60 tín chỉ-Chương trình đào tạo

- Nghề nghiệp: Nghiên cứu viên, chuyên viên tại các cơ quan quản lý, giảng viên, tư vấn viên, hướng dẫn viên.
Xem thêm

Top